• Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Άγιοι Ανάργυροι
  • 210 2692937
  • kepefagan@gmail.com

Αξιολόγηση - Διάγνωση

Στο ΚΕ.Π.ΕΦ- Κέντρο Παιδιού & Εφήβου, το κομμάτι της αξιολόγησης- διαγνωστικής διαδικασίας- είναι εξίσου σημαντικό με το ίδιο το θεραπευτικό πρόγραμμα. Μόνο εφόσον έχουν εντοπιστεί διεξοδικά οι δυσκολίες και οι δυνατότητες του κάθε παιδιού, μπορεί να καταρτιστεί ένα πλήρες και αποτελεσματικό θεραπευτικό πρόγραμμα.


Για αυτό το λόγο, στο ΚΕ.Π.ΕΦ- Κέντρο Παιδιού & Εφήβου, η αξιολογητική διαδικασία κατέχει βασικό ρόλο στην συνεργασία με κάθε οικογένεια. Ανάλογα με το αίτημα της οικογένειας, κατά την αξιολόγηση συλλέγουμε πληροφορίες μέσα από:


Τελειώνοντας την αξιολογητική διαδικασία, τα αποτελέσματα καθώς και το προτεινόμενο θεραπευτικό πρόγραμμα ανακοινώνονται στους γονείς και δίνονται σ’ αυτούς μέσω γραπτής αναφοράς και Ατομικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΑΕΠ).