Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Αγ. Ανάργυροι
Τηλ/Fax: 210 2692937

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου λειτουργεί ψυχοπαιδαγωγικό τμήμα εξειδικευμένο στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Οι ειδικοί θεραπευτές του Κέντρου ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις και τα νέα προγράμματα που αφορούν στον αυτισμό. Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος αποτελεί η αναλυτική ενημέρωση της οικογένειας για τη διαταραχή (ψυχοεκπαίδευση) και ο ρόλος της ως συν-θεραπευτή.

 • Λειτουργεί εξειδικευμένο πρόγραμμα
  Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας
 • Εφαρμόζεται δομημένη εκπαίδευση με βάση τις αρχές του θεραπευτικού προγράμματος TEACCH – φυσική δόμηση περιβάλλοντος, ατομικό πρόγραμμα, ατομικό σύστημα εργασίας, οπτική παρουσίαση δραστηριοτήτων
 • Πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας
 • Λειτουργική ανάλυση και διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών (FBA)
 • Εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας με εικόνες PECS
 • Κοινωνικοσεξουαλική εκπαίδευση στο αυτιστικό φάσμα
 • Ψυχοεκπαιδευτική ομάδα στήριξης γονέων παιδιών με ΔΑΦ
 • Εξειδικευμένο μαθησιακό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στο ιδιαίτερο προφίλ του μαθητή με αυτισμό (οπτικοποίηση)
 • Ομάδες Παιχνιδιού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Ομάδες Γνωσιακού Συμπεριφορικού Δράματος για παιδιά Υψηλής Λειτουργικότητας