• Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Άγιοι Ανάργυροι
  • 210 2692937
  • kepefagan@gmail.com

Εργοθεραπεία

Τι είναι η εργοθεραπεία και σε ποιούς τομείς ανάπτυξης παρεμβαίνει;

Στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου η εργοθεραπευτική ομάδα ασχολείται με την πρόγνωση, την αξιολόγηση , την διάγνωση καθώς και την θεραπευτική παρέμβαση των διαταραχών που εμφανίζονται στα αισθητηριακά συστήματα ( διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας και ρύθμισης), σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, στην ανάπτυξη της κινητικότητας καθώς επίσης και στην πρώιμη παρέμβαση. Χρησιμοποιεί το παιχνίδι ως μέσο αξιολόγησης και παρέμβασης με στόχο να εντοπιστούν, να αξιολογηθούν και να τεθούν υπό εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση δυσκολίες του παιδιού στους τομείς ανάπτυξης.


Σαν βασικό πυρήνα η εργοθεραπευτική ομάδα βοηθάει το παιδί να αναπτύξει δεξιότητες που αφορούν:


Η εργοθεραπευτική ομάδα του Κεπεφ παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους με:

Αξιολόγηση

Η εργοθεραπευτική αξιολόγηση στο ΚΕ.Π.ΕΦ εστιάζεται στην κλινική παρατήρηση του παιδιού σε δομημένα ή μη δομημένα περιβάλλοντα ( πολυαισθητηριακά ή με μειωμένα ερεθίσματα) , στην αισθητηριακή ολοκλήρωση και ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού χρησιμοποιεί ποικίλες αξιολογητικές μεθόδους (κλινική παρατήρηση, συνέντευξη με τους γονείς στα πλαίσια παραπάνω πληροφοριών, σταθμισμένες και μη σταθμισμένες δοκιμασίες) με σκοπό να εκτιμήσει τις ικανότητες καθώς και τις δυσκολίες του παιδιού στους τομείς ανάπτυξης.


Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι:

Πότε ένα παιδί χρειάζεται εργοθεραπεία;

Η εργοθεραπευτική ομάδα του ΚΕ.Π.ΕΦ προτρέπει τους γονείς να απευθυνθούν για εργοθεραπευτική αξιολόγηση όταν παρατηρούνται τα παρακάτω χαρακτηριστικά στους τομείς ανάπτυξης:


Ανάλογα με την ηλικία του, το παιδί αναπτύσσει σταδιακά τις γνωστικές δεξιότητες, τις δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας καθώς και επιτυγχάνεται η ωρίμανση των αισθητηριακών του δεξιοτήτων. Εάν παρατηρηθεί κάποια δυσκολία στις παραπάνω δεξιότητες, θα ήταν ωφέλιμο να αξιολογηθεί το παιδί από έναν εξιδικευμένο εργοθεραπευτή.

Ποιες είναι οι θεραπευτικές μέθοδοι στην εργοθεραπεία;

Η εργοθεραπευτική ομάδα του ΚΕ.Π.ΕΦ, έπειτα από την αρχική αξιολογητική διαδικασία για να διερευνηθούν και να εντοπιστούν οι δυσκολίες του παιδιού στους τομείς ανάπτυξης , σχεδιάζει εξατομικευμένη εργοθεραπευτική παρέμβαση που περιλαμβάνει εξειδικευμένες μεθόδους όπως: