Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Αγ. Ανάργυροι
Τηλ/Fax: 210 2692937

Γενικές πληροφορίες


Το Κέντρο Παιδιού & Εφήβου παρέχει ένα υπεύθυνο και ευχάριστο πλαίσιο τόσο για την εκπαίδευση των παιδιών, όσο και την στήριξη όλης της οικογένειας. Τα θεραπευτικά προγράμματα στηρίζονται στα αποτελέσματα σύγχρονων αξιολογητικών εργαλείων και διεπιστημονικής προσέγγισης. Με το Κέντρο μας συνεργάζονται παιδοψυχίατρος, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί και οικογενειακοί- συστημικοί ψυχοθεραπευτές. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του Κέντρου, πάνω από όλα, δημιουργούν ένα περιβάλλον χαράς και κινήτρων για τα παιδιά και τους εφήβους μας.

Στο Κέντρο Παιδιού & Εφήβου η θεραπευτική παρέμβαση είναι εξατομικευμένη, ευχάριστη, δυναμική, αμφίπλευρη και  αυξάνει την αυτοπεποίθηση ενισχύοντας τις ικανότητες του κάθε παιδιού.

Το Κέντρο Παιδιού & Εφήβου συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία καλύπτουν μέρος ή ολόκληρο το κόστος των θεραπευτικών προγραμμάτων. Για να μάθετε την ακριβή διαδικασία έγκρισης θεραπευτικών προγραμμάτων από τα ασφαλιστικά ταμεία επικοινωνήστε μαζί μας.