Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Αγ. Ανάργυροι
Τηλ/Fax: 210 2692937

Μαθησιακές Δυσκολίες


Οι μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται με τη μορφή μειωμένης επίδοσης στο σχολείο παρόλη την προσπάθεια που καταβάλει ο μαθητής.
Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι στις περισσότερες περιπτώσεις εγγενείς και έχουν νευροβιολογική βάση.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια δυσκολία στην επίδοση του παιδιού στην ανάγνωση, τη γραφή, την κατανόηση κειμένου, την αριθμητική ή την οργάνωση μελέτης, καλό θα ήταν η οικογένεια να επισκεφτεί κάποιον ειδικό προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι δυσκολίες του παιδιού. Όσο νωρίτερα ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης τόσο καλύτερη πρόγνωση υπάρχει για την μαθησιακή και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.


Στο Κέντρο Παιδιού & Εφήβου, το πρόγραμμα αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών ασχολείται με δυσκολίες που σχετίζονται με:

1. Eιδικές μαθησιακές δυσκολίες

  • Δυσλεξία -εντοπισμένη δυσκολία στην γραφή και ανάγνωση
  • Δυσαριθμησία -δυσκολία στις αριθμητικές έννοιες
  • Δπερλεξία - εντοπισμένη δυσκολία στην κατανόηση κειμένου παρόλη την καλή αναγνωστική δεξιότητα

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν οφείλονται σε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες ή χαμηλή νοημοσύνη.

2. Γενικές μαθησιακές δυσκολίες που αφορούν περισσότερους από έναν τομείς (ανάγνωση, γραφή, κατανόηση, αριθμητική) και οφείλονται σε νευροβιολογικούς παράγοντες, σε περιβαλλοντικούς (ψυχοκοινωνικούς) παράγοντες ή σε χαμηλό νοητικό δυναμικό. Είναι πιο συνήθεις από τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

3. Οργάνωση μελέτης

4. Διαταραχή ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)Ειδικό πρόγραμμα μαθησιακής αποκατάστασης προσαρμοσμένο σε εφήβους.

  • Οργάνωση μελέτης
  • Στρατηγικές ανάλυσης κειμένου
  • Στρατηγικές γραπτής παραγωγής κειμένου
  • Οργάνωση ύλης και χρονοδιάγραμμα μελέτης τελικών εξετάσεων
  • Τεχνικές αυτό-αποτελεσματικότητας