Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Αγ. Ανάργυροι
Τηλ/Fax: 210 2692937

Πρώιμη Παρέμβαση


Στο ΚΕ.Π.ΕΦ λειτουργεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης που απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας με αναπτυξιακές διαταραχές και τις οικογένειές τους. Βασική αρχή του προγράμματος αποτελεί η εκπαίδευση και η ενεργή εμπλοκή της οικογένειας και λοιπών φροντιστών του παιδιού στη διαδικασία της παρέμβασης. Με άλλα λόγια, οι γονείς ενημερώνονται αναλυτικά για την διαταραχή του παιδιού τους, είναι παρόντες στην εκπαίδευση του, παίρνουν συμβουλές και καθοδηγούνται από τον αντίστοιχο θεραπευτή για να υλοποιήσουν τον εκάστοτε στόχο τόσο στο πλαίσιο του κέντρου όσο και στην καθημερινότητά τους. Επιπλέον, επισκέψεις στο σπίτι και συνεργασία με το σχολικό πλαίσιο του παιδιού πραγματοποιούνται από τους θεραπευτές όταν αυτό απαιτείται και η στοχοθεσία προσαρμόζεται στα υπόλοιπα περιβάλλοντα με σκοπό την γενίκευση των στόχων. Στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης στο Κέντρο μας, εμπλέκονται οι ειδικότητες του ψυχολόγου, του λογοθεραπευτή, του εργοθεραπευτή και του ειδικού παιδαγωγού. Πραγματοποιείται αξιολόγηση από την διεπιστημονική ομάδα μέσω της χρήσης ειδικών δοκιμασιών και κατόπιν συναντήσεων σχεδιάζεται το ενιαίο Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΑΕΠ) το οποίο περιλαμβάνει την στοχοθεσία στους τομείς όπου το παιδί υπολείπεται.


Η στοχοθεσία που θέτουμε αφορά κυρίως τους παρακάτω τομείς βασικών δεξιοτήτων:
  • Κοινωνικότητα
  • Επικοινωνία
  • Παιχνίδι
  • Αδρή και λεπτή κινητικότητα
  • Γνωστική ανάπτυξη
  • Συναισθηματική Ανάπτυξη

Περαιτέρω συναντήσεις της θεραπευτικής ομάδας πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του προγράμματος με σκοπό να συζητηθούν σημαντικά θέματα και να σημειωθεί η εξέλιξη στις αναδυόμενες δεξιότητες. Ενδεικτικά η μεθοδολογία που ακολουθούμε περιλαμβάνει τη δημιουργία σταθερών ρουτινών παιχνιδιού μέσω της μεθόδου DIR-Floortime, την θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης από εξειδικεύμενο θεραπευτή σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, την οργάνωση περιβάλλοντος με βάση τις αρχές του προγράμματος δομημένης εκπαίδευσης TEACCH κ.α. Τελικός μας στόχος είναι μέσα από τα ενδιαφέροντα του παιδιού να “χτίσουμε την αλληλεπίδραση” μαζί του, να παίξουμε και να το καθοδηγήσουμε με σκοπό να ξεκλειδώσουμε “τον κόσμο της επικοινωνίας” και να το βοηθήσουμε να αναπτύξει την κατανόηση του περιβάλλοντος και συνεπώς τη λειτουργικότητά του μέσα σ’ αυτό.