• Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Άγιοι Ανάργυροι
  • 210 2692937
  • kepefagan@gmail.com

Πρώιμη Παρέμβαση

Στο ΚΕ.Π.ΕΦ λειτουργεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης που απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής- νηπιακής ηλικίας με αναπτυξιακές ή άλλες διαταραχές και σε παιδιά που βρίσκονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου και τις οικογένειές τους. Η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να διασφαλίσει και να ενισχύσει την ανάπτυξη του παιδιού, να ενδυναμώσει τις ικανότητες της οικογένειας και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη (Peterander, 2008).


Η πρώιμη παρέμβαση είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα όπου βασική του αρχή αποτελεί η εκπαίδευση και η ενεργή εμπλοκή της οικογένειας και των λοιπών φροντιστών του παιδιού στη διαδικασία της παρέμβασης. Η οικογένεια-το περιβάλλον είναι οι κυριότερες πηγές παροχής ερεθισμάτων κατά την καθημερινότητα του παιδιού και μπορούν να μεταβάλλουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Οι έρευνες που αφορούν σε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης έχουν καταδείξει σημαντικά οφέλη που μπορούν να αιτιολογηθούν από την πλαστικότητα που διαθέτει ο εγκέφαλος του ανθρώπου κατά στα πρώτα χρόνια της ζωής του, όπως επίσης και την ικανότητα του εγκεφάλου να αναπληρώνει λειτουργίες κέντρων που έχουν υποστεί βλάβη. Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα και η ποσότητα των ερεθισμάτων που δέχεται το παιδί κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του είναι πολύ σημαντική για την ενεργοποίηση των λειτουργικών κέντρων του εγκεφάλου και τη δημιουργία των απαραίτητων εγκεφαλικών συνάψεων, ώστε να αναπτυχθεί το νοητικό και συναισθηματικό υπόβαθρο στο οποίο θα δομηθεί συνολικά η ανάπτυξη του παιδιού.


Το πρόγραμμα δομείται και εξατομικεύεται περιστρεφόμενο στις ικανότητες και ανάγκες τόσο του παιδιού όσο και της ίδιας του της οικογένειας. Βασίζεται στη συστημική προσέγγιση και στις θεωρίες της κοινωνικής μάθησης, της κοινωνικής ανάπτυξης και του διαντιδραστικού μοντέλου επικοινωνίας. Εστιάζει και ενισχύει την ανάπτυξη του παιδιού, ενδυναμώνει τις ικανότητες των οικογενειών και προωθεί την ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο.


Πιο συγκεκριμένα στο ΚΕΠΕΦ, οι γονείς ενημερώνονται αναλυτικά για τις ικανότητες και την διαταραχή του παιδιού τους, είναι παρόντες στην εκπαίδευση του, παίρνουν συμβουλές και καθοδηγούνται από τον αντίστοιχο θεραπευτή για να υλοποιήσουν τον εκάστοτε στόχο τόσο στο πλαίσιο του κέντρου όσο και στην καθημερινότητά τους.


Το πρόγραμμα αποτελείται από ατομικές ή/και ομαδικές συνεδρίες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, από επισκέψεις στο σπίτι και στο σχολείο, από συνεδρίες συμβουλευτικής-καθοδήγησης γονέων και από ειδικά οργανωμένες συνεδρίες συν-θεραπείας, όταν αυτές απαιτούνται. Στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης στο Κέντρο μας, εμπλέκονται οι ειδικότητες του ψυχολόγου, του λογοθεραπευτή, του εργοθεραπευτή και του ειδικού παιδαγωγού. Πραγματοποιείται αξιολόγηση από την διεπιστημονική ομάδα μέσω της χρήσης τυπικών και άτυπων ειδικών δοκιμασιών και κατόπιν συναντήσεων σχεδιάζεται το ενιαίο Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΑΕΠ) το οποίο περιλαμβάνει την στοχοθεσία στους τομείς όπου το παιδί υπολείπεται, με κύριο μέλημα την βελτίωση της λειτουργικότητας.


Η στοχοθεσία που θέτουμε αφορά κυρίως τους παρακάτω τομείς βασικών δεξιοτήτων:


Περαιτέρω συναντήσεις της θεραπευτικής ομάδας πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του προγράμματος με σκοπό να συζητηθούν σημαντικά θέματα και να σημειωθεί η εξέλιξη στις αναδυόμενες δεξιότητες.


Ενδεικτικά η μεθοδολογία που ακολουθούμε περιλαμβάνει κυρίως μη κατευθυντικές και ημι- κατευθυντικές μεθόδους καθώς η παρέμβαση στηρίζεται στην ανάπτυξη του κοινωνικού κινήτρου και στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης μέσα απο το παιχνίδι σε ένα περιβάλλον υποστήριξης και ενεργών ευκαιριών. Ανάλογα με τις ικανότητες, τα ελλείμματα και με τη στοχοθεσία που δουλεύεται το αντίστοιχο διάστημα, επιλέγονται συγκεκριμένοι μέθοδοι ή γίνεται συνδυασμός αυτών. Κάποιες από αυτές είναι:


Ευρύτερός μας στόχος είναι μέσα από τα ενδιαφέροντα του παιδιού να “χτίσουμε την αλληλεπίδραση” μαζί του, να παίξουμε και να εξελίξουμε τις ιδέες του έτσι ώστε να κατακτήσει βασικές θεμελιώδεις δεξιότητες που θα αυξήσουν τη λειτουργικότητά του και θα στηρίξουν την επακόλουθη μάθηση.